Creative

web design studio

+38 (097) 2836324 / +38 (093) 5050484

Przykłady niektórych
zrealizovanych nami, banerów...

Tryb pracy z stworzenia banerów:
Po otrzymaniu zamówienia i omawiania z zleceniodawcą rodzaju i idei banera, naszymi fachowcami opracowuje się makieta banera(są możliwe kilku wariantów). (makiety wykładają się na naszej stronie internetowej). Termin wykonania 1 dzień. Elitarna makieta dopracowuje się odpowiednio do życzeń zleceniodawcy i po tym albo wysyła się zleceniodawcy.

1 2 31 2 3

1 2 3


na górę